Abstract(s)

V první části se autor věnuje myšlence sionismu, v druhé pak vybraným kapitolám věnovaným Palestině (země, obyvatelstvo, právní poměry, základy židovské struktury, sionistické finanční nástroje, zemědělská kolonizace, městská kolonizace, průmysl, obchod, doprava, zdravotnictví, otázky výchovy a kultury).

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoldheim, Gerhard
dcdateaccessioned2016-08-11T12:12:41Z
dcdateavailable2016-08-11T12:12:41Z
dcdateissued1929
dcidentifier000295900
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1299
dcdescriptionabstractczeV první části se autor věnuje myšlence sionismu, v druhé pak vybraným kapitolám věnovaným Palestině (země, obyvatelstvo, právní poměry, základy židovské struktury, sionistické finanční nástroje, zemědělská kolonizace, městská kolonizace, průmysl, obchod, doprava, zdravotnictví, otázky výchovy a kultury).
dcformatextent180 s.
dclanguageger
dcpublisherC.A. Schwetschke & Sohn, Verlagsbuchhandlung
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczesionismus
dcsubjectczePalestina
dctitlegerPalästina : idee, probleme, tatsachen
dctitlealternativeczePalestina - myšlenka, problémy, skutečnosti
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialBerlin
dcrightsopenaccess180 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN