page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBabula, Rudolf
dcdateaccessioned2017-06-08T17:34:42Z
dcdateavailable2017-06-08T17:34:42Z
dcdateissued1930
dcidentifier000545177
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13177
dcformatextent32 s.
dclanguageslo
dclanguagecze
dcpublisherNákladom Ústredné rady CČS v Prahe
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczecírkevní tradice
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengchurches
dcsubjectengchurch traditions
dcsubjectengSlovakia
dctitlesloCirkev československá a Slovensko : vznik cirkvi československej jej vývoj, základy učenia, bohoslužba, organizácia, hospodárstvo a i., vo svetle pravdy
dctypecirkevni-pravo
dctermsspatialBanská Bystrica
dcrightsopenaccess32 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN