SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-06-09T10:26:20Z
dcdateavailable2017-06-09T10:26:20Z
dcdateissued1906]
dcidentifier000557159
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13205
dcformatextent43 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczetiskové právo
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengpress law
dctitleczeZe živnostenského práva tiskového : (srovnání platného práva s osnovou nového zákona tiskového)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatial[V Praze
dcrightsopenaccess43 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN