page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-06-09T10:37:01Z
dcdateavailable2017-06-09T10:37:01Z
dcdateissued1908
dcidentifier000562180
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13225
dcformatextent173 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczetiskové právo
dcsubjectengpress law
dctitleczeZabavení v právu tiskovém
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess173 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN