page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2017-06-09T11:46:05Z
dcdateavailable2017-06-09T11:46:05Z
dcdateissued1911
dcidentifier000605299
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13293
dcformatextent21 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczetelegrafie
dcsubjectczekomunikace (sdělování)
dcsubjectczeelektrárny
dcsubjectengtelegraphy
dcsubjectenghuman communication
dcsubjectengelectric power plants
dctitleczeO užívání veřejných komunikací k účelům státního telegrafu a elektráren : Přednešeno na IV. sjezdu českých okresů v Král. Českém 7. října 1911
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess21 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN