SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMasaryk, Tomáš Garrigue
dcdateaccessioned2017-07-14T08:31:24Z
dcdateavailable2017-07-14T08:31:24Z
dcdateissued1884
dcidentifier000114711
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13357
dcformatextent56 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem c.k. universitního českého knihkupce J. Otty
dcsubjectczedějiny filozofie
dcsubjectczevzdělávání
dcsubjectczeAnglie
dcsubjectenghistory of philosophy
dcsubjectengeducation
dcsubjectengEngland
dctitleczeTheorie dějin dle zásad T.H. Bucklea
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess56 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN