SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRieger, Bohuš
dcdateaccessioned2017-07-14T08:56:02Z
dcdateavailable2017-07-14T08:56:02Z
dcdateissued1892
dcidentifier000292820
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13373
dcformatextentci, [101] s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Královské české společnosti náuk
dcsubjectczeMarie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczestavovský stát
dcsubjectczeČesko
dcsubjectcze18. století
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengState of the Estates
dcsubjectengCzechia
dcsubjecteng18th century
dctitleczeO poměru českých stavů k reformám poddanským za Marie Terezie
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSlavnostní přednáška jižto konal ve výroční schůzi Král. čes. společnosti náuk dne 30. ledna 1892
dcrightsopenaccessci, [101] s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN