SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dcdateaccessioned2017-07-14T08:58:27Z
dcdateavailable2017-07-14T08:58:27Z
dcdateissued1897
dcidentifier000292854
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13377
dcformatextent26-48 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczesamospráva
dcsubjectczeAnglie
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengEngland
dctitleczeO samosprávě anglické
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN