page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-14T09:00:46Z
dcdateavailable2017-07-14T09:00:46Z
dcdateissued1916
dcidentifier000292914
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13381
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcontract law
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeO veřejném přislíbení, s úvodem o perfekci smluv
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess78 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN