SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-17T07:26:40Z
dcdateavailable2017-07-17T07:26:40Z
dcdateissued1906
dcidentifier000987437
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13457
dcformatextent34 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectenglegal proceedings
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengAustria
dctitleczePrávní jednání všedního života a moderní promlčení : příspěvek k reformě rak. práva občanského
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN