page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFlieder, Karel
dcdateaccessioned2017-07-17T08:29:43Z
dcdateavailable2017-07-17T08:29:43Z
dcdateissued1927
dcidentifier000724440
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13505
dcformatextent61 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatel F. B. Škorpil
dcsubjectczeČesko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní soudnictví
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczesoudci
dcsubjectengjudicial review of administrative acts
dcsubjectenglanguage right
dcsubjectengjudges
dctitleczeNejvyšší správní soud : s jazykovými předpisy, platícími před Nejvyšším správním soudem, zákon o moci soudcovské, zákon o rozhodování nároků soukromoprávních úřady správními a příslušné předpisy
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess61 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN