page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-17T08:50:08Z
dcdateavailable2017-07-17T08:50:08Z
dcdateissued1893
dcidentifier000717729
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13513
dcformatextent171 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jana Pospíšila
dcsubjectczepeněžnictví
dcsubjectczebankovnictví
dcsubjectczeČesko
dcsubjectcze19. století
dcsubjectengbanking industry
dcsubjectengbanking
dcsubjectengCzechia
dctitleczeUmístění a správa peněz : pokyny pro naše peněžní ústavy, zvláště venkovské, jich hodnostáře, správce i úřednictvo
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Hradci Králové
dcrightsopenaccess171 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN