page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-17T13:41:19Z
dcdateavailable2017-07-17T13:41:19Z
dcdateissued1880
dcidentifier000532130
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13585
dcformatextent86 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczenarovnání (právo)
dcsubjectczeprávo
dcsubjectengcompromise (law)
dcsubjectenglaw
dctitleczePříspěvky k nauce o narovnání vedle práva rakouského na základě práva obecného
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess86 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN