page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanda, Antonín
dcdateaccessioned2017-07-17T13:43:04Z
dcdateavailable2017-07-17T13:43:04Z
dcdateissued1904
dcidentifier000534552
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13589
dcformatextent234 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengAustria
dctitleczeRakouské právo občanské : (Část všeobecná)
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN