page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Alois
dcdateaccessioned2017-07-17T14:04:50Z
dcdateavailable2017-07-17T14:04:50Z
dcdateissued1915
dcidentifier000563412
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13621
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem vlastním
dcsubjectczesirotčí pokladny
dcsubjectengorphans’ funds
dctitleczeSoudní správa hromadných sirotčích pokladen
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Kamenici n. Lipou
dcdescriptionnoteczeOpravený a nejnovějšími vzorci opatřený otisk z časopisu "Právník" 1914
dcrightsopenaccess78 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN