page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFlieder, Karel
dcdateaccessioned2017-07-17T14:06:25Z
dcdateavailable2017-07-17T14:06:25Z
dcdateissued1903
dcidentifier000563707
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13625
dcformatextent54 s.
dclanguagecze
dcpublisherB.A. Keil
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengadministration of justice
dctitleczeO obnovení a upravení hranic za platnosti nových zákonů procesních
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Chrudimi
dcrightsopenaccess54 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN