SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dcdateaccessioned2017-07-17T14:31:20Z
dcdateavailable2017-07-17T14:31:20Z
dcdateissued19--]
dcidentifier000595475
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13669
dcformatextent209 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengnational economy
dctitleczeSprávní věda. Díl III., Správa národohospodářská
dctypespravni-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN