page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFlieder, Karel
dcdateaccessioned2017-07-17T14:40:23Z
dcdateavailable2017-07-17T14:40:23Z
dcdateissued1928
dcidentifier000604358
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13689
dcformatextent31 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Praetor
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní soudnictví
dcsubjectengjudicial review of administrative acts
dctitleczeNejvyšší správní soud : informativní výklad na podkladě prakse a judikatury N. S. S.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess31 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN