SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Alois
dcdateaccessioned2017-07-17T14:42:03Z
dcdateavailable2017-07-17T14:42:03Z
dcdateissued[1908]
dcidentifier000606137
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13693
dcformatextent64 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem knihkupce Rudolfa Faitlíka
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczesociální pomoc
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengsocial support
dctitleczeSirotčí rady v obcích
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Soběslavi
dcdescriptionedition2. rozmn. a opr. vyd.
dcrightsopenaccess64 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN