SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPavlíček, Antonín
dcdateaccessioned2017-12-08T08:15:00Z
dcdateavailable2017-12-08T08:15:00Z
dcdateissued1893
dcidentifier000300092
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13721
dcformatextent85 s.
dclanguagecze
dcpublisherA. Pavlíček
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczezástavní právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectengliens
dctitleczePrávo listů zástavních
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess85 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN