page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPavlíček, Antonín
dcdateaccessioned2017-12-11T14:26:01Z
dcdateavailable2017-12-11T14:26:01Z
dcdateissued1873
dcidentifier000538437
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13757
dcformatextent303 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Dra. Ed. Grégra
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectenglaw of civil procedure
dctitleczeŽaloby z obohacení vedle rakouského práva občanského se zvláštním zřetelem k právu obecnému, k zákonům i nástinům moderním
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess303 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN