page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-12T13:59:16Z
dcdateavailable2017-12-12T13:59:16Z
dcdateissued1898
dcidentifier000550363
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13777
dcformatextentxi, 321 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectczenesporné řízení
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dcsubjectengnon-contentious jurisdiction
dctitleczeSoustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Díl II., Část zvláštní. Oddělení I., Řízení v I. instanci
dctitlealternativeczeČást všeobecná
dctitlealternativeczeŘízení v I. instanci
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN