SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-12T14:29:43Z
dcdateavailable2017-12-12T14:29:43Z
dcdateissued1901
dcidentifier000550368
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13781
dcformatextentxi, 322 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeopravné prostředky v občanském soudním řízení
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengcivil remedies
dctitleczeSoustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Díl III., Část zvláštní. Oddělení druhé, Opravné prostředky, mimořádné pomůcky právní, zvláštní řízení
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessxi, 322 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN