page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-13T09:13:58Z
dcdateavailable2017-12-13T09:13:58Z
dcdateissued1875
dcidentifier000563716
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13789
dcformatextent72 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem vlastním
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectenglaw of civil procedure
dctitleczeO přísežném seznání stran
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN