SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-13T09:17:18Z
dcdateavailable2017-12-13T09:17:18Z
dcdateissued1901
dcidentifier000563717
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13793
dcformatextent18 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout]
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeodvolání v občanském soudním řízení
dcsubjectengaw of civil procedure
dcsubjectengappellate procedure in civil procedure
dcsubjectengappellate procedure
dctitleczeÚkol odvolání podle nového řádu soudního
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatial[Praha
dcrightsopenaccess18 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN