SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorWorel, Josef Oskar
dccontributoreditorMilota, Albert
dccontributoreditorStuna, Stanislav
dcdateaccessioned2017-12-13T13:14:43Z
dcdateavailable2017-12-13T13:14:43Z
dcdateissued1922
dcidentifier000565476
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13817
dcformatextent272 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Gusek v Kroměříži
dcsubjectczetrestní řízení -- Podkarpatská Rus -- 1896
dcsubjectczePodkarpatská Rus
dcsubjectcze19. století
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitleczeTrestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdějšími zákony i zásadními nálezy bývalé kurie v Budapešti
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Kroměříži
dcdescriptioneditiontrestního řádu dříve uherského 2. dopl. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN