SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWorel, Josef Oskar
dcdateaccessioned2017-12-13T14:05:52Z
dcdateavailable2017-12-13T14:05:52Z
dcdateissued1897
dcidentifier000572634
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13837
dcformatextent50 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem knihkupectví Jaroslava Pospíšila
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczevymáhání pohledávek
dcsubjectczeoceňování nemovitostí
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengdebt collection
dcsubjectengcorporate debt valuation
dctitleczeO rozpočtu trhové ceny za nemovitosti dle nového exekučního řádu u porovnání s dosavadním řádem
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess50 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN