SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPavlíček, Antonín
dcdateaccessioned2017-12-15T07:51:42Z
dcdateavailable2017-12-15T07:51:42Z
dcdateissued1904
dcidentifier000984266
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13941
dcformatextent48 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectengreparations
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dctitleczeDoporučuje-li se reforma norem práva občanského v příčině ručení za škodu nezaviněnou?
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess48 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN