SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2017-12-15T08:11:15Z
dcdateavailable2017-12-15T08:11:15Z
dcdateissued1911
dcidentifier001025366
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13961
dcformatextent36 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczeHora, Václav, 1873-1959
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczekolizní normy
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengconflicting rules of law
dcsubjectengcivil procedure
dctitleczePosudek spisu Dra. Václava Hory Procesní úprava kollise nároků s některými poznámkami o významu "nároku" v soudním řízení
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess36 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN