SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-02-28T10:33:41Z
dcdateavailable2018-02-28T10:33:41Z
dcdateissued1933
dcidentifier000276308
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13993
dcformatextent114 s.
dclanguagecze
dcpublisherM. Stieber
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectengstate and law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengpublic law
dctitleczeDějiny veřejného práva v střední Evropě : nástin. Kniha třetí, Právo trestní
dctitlealternativeczePrávo trestní
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN