SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-02-28T12:18:36Z
dcdateavailable2018-02-28T12:18:36Z
dcdateissued1901
dcidentifier000285189
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13997
dcformatextentxi, 206 s.
dclanguagecze
dcpublisherČeská akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczezemské právo
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczeHorní Rakousko (Rakousko)
dcsubjectczeDolní Rakousko (Rakousko)
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectenglegal regulations
dcsubjectengexecutions (law)
dctitleczeK vývoji správy : vliv českých živlů na správu v Dolních a Horních Rakousích a její význam pro rakouský exekuční proces
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN