SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2018-03-01T13:47:42Z
dcdateavailable2018-03-01T13:47:42Z
dcdateissued1915
dcidentifier000317541
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14013
dcformatextentS. 257-384
dclanguagecze
dcpublisherF. Vavřínek
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní režim
dcsubjectczeústava
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengstate regime
dcsubjectengconstitution
dcsubjectengpublic law
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeVšeobecné a rakouské právo státní. Díl I., sešit III., Ústava mocnářství celkového
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN