page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-03-02T09:47:15Z
dcdateavailable2018-03-02T09:47:15Z
dcdateissued1914
dcidentifier000557760
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14045
dcformatextent48 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczesoudy
dcsubjectczehraniční soudy
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectengcourts
dctitleczeSoud hraničný : z dějin českého práva
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN