SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-03-02T13:37:45Z
dcdateavailable2018-03-02T13:37:45Z
dcdateissued1910
dcidentifier000567886
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14061
dcformatextent362 s.
dclanguagecze
dcpublisherSborník věd právních a státních
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczemezinárodní vztahy
dcsubjectczemezinárodní smlouvy
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenginternational relations
dcsubjectenginternational treaties
dctitleczeČeské státní smlouvy : historický nástin. Díl I., (od Přemysla Otakara II. do založení říše Habsburské)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN