page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRieger, František Ladislav
dccontributoreditorHeidler, Jan
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:38Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:38Z
dcdateissued1926
dcidentifier000303106
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1408
dcformatextentviii, 593 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitleczePříspěvky k listáři Dra. Frant. Lad. Riegra. Díl II., Z let 1872 až 1903
dctitlealternativeczeZ let 1872 až 1903
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessviii, 593 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN