page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2018-03-05T10:02:56Z
dcdateavailable2018-03-05T10:02:56Z
dcdateissued1911
dcidentifier000578192
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14077
dcformatextent452 s.
dclanguagecze
dcpublisherVšehrd
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczesprávní orgány
dcsubjectczevojenství
dcsubjectczefinanční správa
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczenovověk
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectengadministrative agencies
dcsubjectengmilitary science
dcsubjectengfinancial administration
dcsubjectengmiddle ages
dcsubjectengmodern history
dcsubjectengGermany
dctitleczePrávní dějiny německé
dctypepravni-dejiny
dctermsspatial[Praha]
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN