SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNesý, Petr Celestýn
dcdateaccessioned2018-03-06T09:22:39Z
dcdateavailable2018-03-06T09:22:39Z
dcdateissued1907
dcidentifier006404942
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14161
dcformatextent51 stran
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczepřeměny obchodních společností
dcsubjectczespolečnosti s ručením omezeným
dcsubjectczeakciové společnosti
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczepoplatky
dcsubjectengcorporations
dcsubjectengconversion of corporations
dcsubjectenglimited partnership
dcsubjectengjoint-stock companies
dcsubjectengtax policy
dcsubjectgerfees
dctitleczeO přeměně akciových společností ve společnosti s ručením obmezeným podle zákona ze dne 6. března 1906 č. 58 ř. z.
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN