SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDvořák, Jan
dcdateaccessioned2018-03-06T09:27:44Z
dcdateavailable2018-03-06T09:27:44Z
dcdateissued1909
dcidentifier006405717
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14165
dcformatextent24 stran
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Edvarda Leschnera
dcsubjectczesociálně-právní ochrana dětí
dcsubjectczepéče o dítě
dcsubjectczemládež
dcsubjectczevýchova mládeže
dcsubjectengsocial-law children protection
dcsubjectengchild care
dcsubjectengyouth
dcsubjectengyouth education
dctitleczeZákonná úprava péče o mládež : Národohospodářská a sociálně politická úvaha
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN