Abstract(s)

Jedná se o knihu, která podává rozsáhlý přehled o československém ústavním právu v meziválečném období. Obsahuje věcný rejstřík.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2026-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAdamovich, Ludwig
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:16Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:16Z
dcdateissued1929
dcidentifier560513
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1418
dcdescriptionabstractczeJedná se o knihu, která podává rozsáhlý přehled o československém ústavním právu v meziválečném období. Obsahuje věcný rejstřík.
dcformatextentxvi, 517 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlegerGrundriss des tschechoslowakischen Staatsrechtes : (Verfassungs- und Verwaltungsrechtes)
dctitlealternativeczeNástin československého ústavního práva
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2026-01-01