Abstract(s)

Jedná se o knihu, která podává rozsáhlý přehled o československém ústavním právu v meziválečném období. Obsahuje věcný rejstřík.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAdamovich, Ludwig
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:16Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:16Z
dcdateissued1929
dcidentifier560513
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1418
dcdescriptionabstractczeJedná se o knihu, která podává rozsáhlý přehled o československém ústavním právu v meziválečném období. Obsahuje věcný rejstřík.
dcformatextentxvi, 517 s.
dclanguageger
dcpublisherDruck und Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitlegerGrundriss des tschechoslowakischen Staatsrechtes : (Verfassungs- und Verwaltungsrechtes)
dctitlealternativeczeNástin československého ústavního práva
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessxvi, 517 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN