SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOtt, Emil
dcdateaccessioned2018-03-06T11:37:33Z
dcdateavailable2018-03-06T11:37:33Z
dcdateissued1889
dcidentifier000550359
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14181
dcformatextent432 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectczesoudy
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dcsubjectengcourts
dctitleczeŘízení soudní ve věcech sporných
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN