page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrikcí z Licka, Matěj
dccontributoreditorJireček, Hermenegild
dccontributoreditorJireček, Josef
dcdateaccessioned2018-05-14T09:05:20Z
dcdateavailable2018-05-14T09:05:20Z
dcdateissued1880
dcidentifier000566554
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14201
dcformatextentxxvi, 509 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczeměstské právo
dcsubjectczehistorické prameny
dcsubjectengcity rights
dcsubjectenghistorical sources
dctitleczeM. Brikcího z Licka Práva městská
dctitlealternativeczePráva městská
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN