page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2019-02-14T14:20:22Z
dcdateavailable2019-02-14T14:20:22Z
dcdateissued1927
dcidentifier000503102
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14301
dcformatextentiv, 96 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengbonds
dctitleczeŘímské právo obligační. Část II., (Zánik obligace a nauky o objektu a subjektu obligace)
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN