page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2019-02-18T13:35:04Z
dcdateavailable2019-02-18T13:35:04Z
dcdateissued1920
dcidentifier000087514
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14397
dcformatextent264 s., 2 mapy
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České grafické akc. společnosti "Unie"
dcsubjectczestátní režim
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectengstate regime
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitution
dctitleczePrávní dějiny zemí koruny české. Díl třetí, Dějiny státního zřízení. Část druhá, Doba pobělohorská
dctitlealternativeczeDějiny státního zřízení
dctitlealternativeczeDoba pobělohorská
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN