page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2019-02-18T14:09:36Z
dcdateavailable2019-02-18T14:09:36Z
dcdateissued1933
dcidentifier000857872
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14417
dcformatextent367 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeobčanská práva
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczeobčanská svoboda
dcsubjectczeparlamentní demokracie
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczestátní zaměstnanci
dcsubjectczeústavní dějiny
dcsubjectczevláda
dcsubjectczevolební právo
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectczeprávní stát
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcivil rights
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengcivil liberty
dcsubjectengrepresentative government and representation
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengcivil service employees
dcsubjectengconstitution
dcsubjectenggovernment
dcsubjectengelection law
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectengrule of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZáklady práva ústavního
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Novém Bydžově
dcdescriptionedition7. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN