page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRáliš, Antonín
dcdateaccessioned2019-02-20T08:24:12Z
dcdateavailable2019-02-20T08:24:12Z
dcdateissued1932
dcidentifier000585149
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14425
dcformatextent39 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczetrestní soudnictví
dcsubjectczevýslech v trestním řízení
dcsubjectengadministration of criminal justice
dcsubjectenginterrogation (criminal procedure)
dctitleczeSoudní výslech obviněného podle osnovy čsl. trestního řádu
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN