page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSommer, Otakar
dcdateaccessioned2019-07-25T07:28:03Z
dcdateavailable2019-07-25T07:28:03Z
dcdateissued[1945]
dcidentifier000298768
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14493
dcformatextent189 s.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengprivatel law
dctitleczePrameny soukromého práva římského
dctyperimske-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptioneditionNezm. otisk 2. přeprac. vyd. z roku 1932
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN