page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Alois
dccontributoreditorKameníček, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:33Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:33Z
dcdateissued1927
dcidentifier000295933
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1453
dcformatextent516 s. + 18 s.
dclanguagecze
dclanguageger
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczePražák, Alois, 1820-1901
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitleczePaměti a listář dra Aloise Pražáka. Díl druhý, Listář z let 1849-1901
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeDoplněk k Listáři Dra Al. Pražáka
dcrightsopenaccess516 s. + 18 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN