page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Emil
dcdateaccessioned2019-10-01T12:24:49Z
dcdateavailable2019-10-01T12:24:49Z
dcdateissued[1909]
dcidentifier000847965
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14710
dcformatextent102 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Lidového družstva tiskařského a vydavat.
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczepozemkové knihy
dcsubjectczeŽidé
dcsubjectczeŽidovské Město (Praha, Česko)
dcsubjectczeJosefov (Praha, Česko)
dcsubjectengright of property
dcsubjectengreal property
dcsubjectengland records
dcsubjectengJews
dcsubjectengŽidovské Město (Prague, Czechia)
dcsubjectengJosefov (Prague, Czechia)
dctitleczeO reálním dělení domů v obvodu bývalého Pražského ghetta
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN