page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2019-10-03T11:57:40Z
dcdateavailable2019-10-03T11:57:40Z
dcdateissued1923
dcidentifier000291306
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14830
dcformatextent112 s.
dclanguagecze
dcpublisherČs. akad. spolek Právník
dcsubjectczetrestní právo hmotné
dcsubjectczeochranná opatření
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1919-1939
dcsubjectcze20. století
dcsubjectengsubstantive criminal law
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNástin přednášek o trestním právu hmotném. Část obecná
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN