Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2053-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBudil, Václav
dcdateaccessioned2019-10-15T12:35:23Z
dcdateavailable2019-10-15T12:35:23Z
dcdateissued1936
dcidentifier000282739
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15218
dcformatextent81 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectczestarověk
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczeEgypt
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengsources of law
dcsubjectengantiquity
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengEgypt
dctitleczeHypografé jako předchůdce císařského reskriptu římského práva : studií o římském reskriptu. Část I., Právo řecko-egyptské, historickoprávní příspěvek k nauce o právních pramenech, současně příspěvek k dějinám abstraktní obligace
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2053-01-01